Informacje o Akcjach

Ticker:
RES

ISIN:
EE3100142985a

Data debiutu:
27.09.2007

Liczba akcji:
18 100 000

Rynek/Segment:
Równoległy

Sektor:
Budownictwo ogólne

Kapitał Akcyjny: 1 991 000 EUR

Memorandum Informacyjne RESBUD S.A. stanowiło podstawę przeprowadzenia w 2007 r. procedury dopuszczenia akcji RESBUD S.A. do obrotu na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z art. 128 ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej z dnia 29.07.2005 r. (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539).

Informacje o Akcjach

Ticker:
RES

ISIN:
EE3100142985a

Data debiutu:
27.09.2007

Liczba akcji:
18 100 000

Rynek/Segment:
Równoległy

Sektor:
Budownictwo ogólne

Kapitał Akcyjny: 1 991 000 EUR

Memorandum Informacyjne RESBUD S.A. stanowiło podstawę przeprowadzenia w 2007 r. procedury dopuszczenia akcji RESBUD S.A. do obrotu na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z art. 128 ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej z dnia 29.07.2005 r. (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539).