Kalendarz raportów 2020

Zgodnie z artykułem 17 ustęp 1 rozporządzenia Market Abuse Regulation (MAR) zarząd RESBUD SE informuje o terminach publikacji raportów okresowych:

Raport półroczny:
– za I półrocze – 30 września 2020.

Raport roczny:
– za zakończony 2019 rok – 30 kwietnia 2020.

Zarząd RESBUD SE informuje, iż Spółka nie będzie publikowała raportów okresowych za II i IV kwartał.